+421 917 978149 kalata@pksoftware.sk

Nová generácia Wi-Fi je Wi-Fi 6!

Wi-Fi technológia sa dočkala nového štandardu pre bezdrôtovú komunikáciu 802.11ax alebo Wi-Fi 6. Najnovšia generácia Wi-Fi prináša množstvo noviniek, ktoré riešia nedostatky v súčasnosti najpoužívanejšieho štandardu 802.11ac.

Wi-Fi 6 taktiež vylepšuje už existujúce funkcionality, aby reagovali na stále zvyšujúce sa požiadavky klientov na bezdrôtové pripojenie k sieti. Čo nám teda prináša táto nová generácia Wi-Fi?

Wi-Fi 6 poskytuje spoľahlivejšiu bezdrôtovú komunikáciu, ktorá umožňuje poskytovanie rozličných služieb pre hlasové, dátové či video prenosy vo vašej bezdrôtovej sieti. Podobne ako každá nová generácia prináša zvýšenie rýchlosti a to až do 10Gb/s. No vyššia rýchlosť nie je tá najpodstatnejšia zmena. Wi-Fi 6, označovaná aj ako vysoko efektívna Wi-Fi (HEW, z anglického High Efficiency Wireless), umožňuje poskytovať vysoké rýchlosti a lepšie pokrytie signálom aj na miestach s vysokou koncentráciou klientov, pričom nedochádza k radikálnemu zhoršeniu poskytovanej služby s narastajúcim počtom užívateľov tak ako to bolo pri predchádzajúcich generáciách. Na dosiahnutie vyššej efektivity a zlepšenie vaše firemnej bezdrôtovej siete Wi-Fi 6 využíva štyri základné technické aspekty na ktoré sa pozrieme bližšie:

  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
  • BSS Coloring
  • Target Wake Time (TWT)
  • Multiple Users Multiple Input Multiple Output (MU-MIMO)