0917978149
Vyberte stranu

Naše služby pre vás

Spravujeme kompexne počítače, servery a periférie domácností a firiem.
Klient sa nemusí obracať na viacerých IT dodávateľov, my zabezpečíme všetko.

outsourcing velmi efektívna a zároveň žiadaná IT služba. Táto forma starostlivosti o IT šetrí zákazníkovi čas a finančné prostriedky.

Len vďaka kvalitne spravovanej PC sieti dokážu všetky vaše zariadenia medzi sebou spoľahlivo komunikovať. Služba úzko súvisí so starostlivosťou o počítače

Naše portfólio služieb dopĺňjú kamerové systémy a monitoring. Pomáhame klientom s výberom vhodného systému, ktoré odzrkadľuje jeho potreby.

Pravidelnými konzultáciami vieme našich zákazníkov lepšie pripraviť napríklad na investíciu a obnovu hardware alebo infraštruktúry.

Základom ochrany objektov je kvalitné zabezpečenie. Predávame a servisuje celé portfólio kvalitných alarmov a čidiel, ktoré sú lídrom na svetových trhoch.