© PKSoftware 2012 WWW stránky Pri tvorbe web stránky sa prispôsobíme vášmu dizajnu, poprípade zvolíme grafický návrh, ktorý Vás vystihuje. Ak už máte web stránky hotové, vieme ich upraviť, doplniť funkcionalitou, optimalizovať pre vyhľadávače. Zabezpečíme registráciu Vašej stránky (www.priklad.sk, www.priklad.eu alebo inú národnú doménu), Flash aplikácie Flash design alebo animácie vytvorené prostredníctvom aplikácie flash sú veľmi atraktívne a predstavujú efektívny prvok webdizajnu vašej www tránky. Animované flash banery majú dôležitú úlohu v oblasti internet marketingu, pretože pútajú pozornosť vašich potenciálnych zákazníkov Vývoj a implementácia softvéru Naše riešenia pokrývajú oblasť manažérskych informačných systémov, teda systémov slúžiacich pre podporu rozhodovacieho procesu ale aj úzko špecializované odvetvové riešenia.Našou snahou je poskytovať produkty a služby,ktoré v maximálnej možnej miere uspokoja požiadavky a potreby klientov a dokážu sa im prispôsobiť. Dôraz kladieme predovšetkým na kvalitu vyhotovenia jednotlivých riešení i samotný prístup ku klientom od analýzy až po realizáciu a následnú podporu