Je vhodný pre realizáciu parkovísk ľubovolných rozmerov. Funkcia všetkých prvkov systému je autonómna, čo znamená maximálnu prevádzkovú bezpečnosť. Ľubovolný počet vjazdových, výjazdových bodov a pokladní je veľkou devízou našich riešení a prevádzkovanie systému nevyžaduje server alebo riadiaci počítač.        Automatická pokladňa v robustnom prevedení prijíma ľubovolné bankovky a mince, vráti preplatok a tlačí doklad o platbe.Grafické LCD displeje s podsvietením, vypisujú texty v kombinácii ľubovolných dvoch jazykov je znakom jednoduchej obsluhy a technológia s čiarovým kódom zvyšuje spoľahlivosť a minimalizuje prevádzkové náklady.          Internetový diaľkový dozor poskytuje maximálny prevádzkový komfort a dáva úplný prehľad o prevádzkových stavoch. Konštrukcia systému podľa platných evropských noriem a nariadeniach pre parkovacie systémy. IDpark Inovačné závory a automatizované platobné automaty poskytujú účinné riešenia, efektívnosť a komlexnosť pre správu parkovacích miest © PKSoftware 2012 niektoré naše inštalácie